شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران (بتکا)

شبکه گسترده ما در یک نگاه

  •  بازوی بازرگانی اتحادیه های سراسری و مرکزی روستایی و کشاورزی ایران
  • نماینده بخش تولید حوزه کشاورزی 
  • 400 اتحادیه استانی و 6500 شرکت تعاونی های روستایی و کشاورزی ، تولید و عشایری
  • چهار میلیون و پانصد هزار نفر عضو بهره بردار
  • پیشرو در زمینه واردات انواع نهاده های دامی و کشاورزی 
  • فعال در صادرات زعفران، گوجه، کشمش و ...

حوزه های کاری

اخبار شرکت

لینک های مرتبط

ویدئو


شرکای تجاری

دات نت نیوک فارسی