شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران (بتکا)
نهاده های دامی (مواد خام)


شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران وظیفه اصلی خود را کمک به بازار نهاده های دامی و تنظیم بازار می داند.این شرکت از زمان تاسیس خود تا کنون چندین میلیون تن انواع نهاده های دامی اعم از ذرت دامی، جو دامی و کنجاله سویا را از طریق شرکای تجاری خود در روسیه، قزاقستان و برزیل وارد کرده است و در کمترین زمان ممکن آنها را ترخیص کرده و به دست مصرف کننده نهایی با قیمتی کمتر از قیمت مصوب رسانده است.
نقش بتکا در توزیع و تامین محصولات دامی در کشور غیر قابل چشم پوشی است، چرا که تمامی نیاز های اتحادیه های ملی و سراسری و همچنین شرکت های تعاونی و کشاورزان زیرمجموعه  آنها بوسیله شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران که بازوی بازرگانی اتحادیه ها نیز است برطرف می شود.
این شرکت با وجود مشکلات فراوان که بخشی از آن ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان است همواره بر رسالت خود مبنی بر حمایت از بخش تولید استوار مانده است.